หลักสูตรที่เปิดสอน
1 อาหารไทย  
2 แกะสลัก  
3 ขนมไทย  
4 ไอศกรีม  
5 อาหารญี่ปุ่น  
6 อาหารจีน  
7 อาหารเวียดนาม  
8 อาหารยุโรป  
9 อาหารนานาชาติ  
10.ครึ่งวันเสาร์  

 

 

1 Thai Cookery Course > Thai Appetizer Cookery 5 days 10 Recipes

 
  Schedule
 

อาหารว่างไทย 5 ครั้ง 10 สูตร

   
  Course Outline
  ข้าวตังหน้าตั้ง / ไข่นึ่งสามสี  / ขนมปังหน้ากุ้ง /ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา / 
กระทงทองไส้ไก่-ไส้ข้าวโพด / ขนมช่อม่วงไส้กุ้ง / ขนมจีบไทยไส้ไก่ /
ถุงเงิน-ถุงทอง / ข้าวเกรียบปากหม้อ / ปอเปี๊ยะกุ้ง
 
   
   
  © 2010 UFM Baking & Cooking School. All rights reserved.
 
Click Here to get Free Counter