ปรัชญาโรงเรียน
"สร้างอาชีพ สร้างคน พัฒนาตน พัฒนาชาติ"


โรงเรียนสอนทำการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน ยูเอฟเอ็ม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 33/1
เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือมาเป็นเวลานาน กว่า 40 ปี เนื่องจากมีระบบการเรียน
การสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านเทคโนโลยีอาหารและคหกรรมศาสตร์ซึ่งผ่านการสอนเบเกอรี่และอาหารระดับสากล
จากในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ

โรงเรียนฯตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกทั้ง 3 สาขา ได้แก่

สาขาในกรุงเทพฯ 2 สาขา

- สาขาสุขุมวิท ซอย 33/1 (สำนักงานใหญ่)
เน้นสอนเบเกอรี่ และอาหาร

- สาขาสยามสแควร์ ซอย 1
เน้นสอนเบเกอรี่

สาขาต่างจังหวัด 1 สาขา
- สาขาเชียงใหม่ : ติดต่อโดยตรง โทร 0-5323-2343, 0-5323-3401
 
   
   
   
  © 2010 UFM Baking & Cooking School. All rights reserved.