ufmeducation@ufmeducation.com
ufmeducation@ufmeducation.com

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหาร ยูเอฟเอ็ม

      โรงเรียนสอนการทำขนมอบและอาหาร ยูเอฟเอ็ม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นหน่วยงานสนับสนุน บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งข้าวสาลีรายแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้แป้งข้าวสาลีในประเทศไทย และด้วยระบบการสอนพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โรงเรียนฯ จึงได้รับการคัดเลือกจากสมาคมข้าวสาลีแห่งสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลีในภาคภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารับการอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          จากเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรในวงการเบเกอรี่และอาหาร  โรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหาร ยูเอฟเอ็ม เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพในระดับดีมาก จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

           ทุกหลักสูตรที่สอนในโรงเรียนฯ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล มีระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ พร้อมดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ

บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง www.ufmfc.com